Nguyen, Tuan Ngoc

< Back to all Authors
Number of items: 14.
Group by: Item type | Date

Book

Nguyen, Tuan Ngoc (2015) Thu Vo Phien (Vo Phien's Letters) [In Vietnamese]. Createspace Independent Publishing Platform, North Charleston, South Carolina.

Nguyen, Tuan Ngoc (2015) Vo Phien, Mot Doi Tran Tro (Vo Phien, A Restless Life) [in Vietnamese]. CreateSpace Independent Publishing Platform, North Charleston, South Carolina.

Nguyen, Tuan Ngoc (2014) Viet Vu Vo (Miscellaneous Writings). Nguoi Viet, Westminster, CA.

Nguyen, Tuan Ngoc (2014) Phuong Phap Day Tieng Viet Nhu Mot Ngon Ngu Thu Hai (Methods of Teaching Vietnamese as a Second Language). (2nd ed.) Nguoi Viet, Westminster, CA.

Nguyen, Tuan Ngoc (2014) Nhung Y Nghi Roi (Fragments of Thought). Nguoi Viet, Westminster, CA.

Nguyen, Tuan Ngoc (2013) Van hoc Viet Nam tai Uc: Chinh tri va thi phap cua luu vong. Van Moi, Altona, Australia.

Nguyen, Tuan Ngoc (2012) Phuong Phap Day Tieng Viet Nhu Mot Ngon Ngu Thu Hai (Methods of Teaching Vietnamese Language as a Second Language). Trung Tam Lien Mang Tien Ve, Altona, Victoria.

Nguyen, Tuan Ngoc (2011) Ph̉an t̉inh và ph̉an bịên (Self-reflection and Counter-argument). Văn Ḿơi, Altona, Victoria.

Nguyen, Tuan Ngoc (2010) Van Hoc Viet Nam Thoi Toan Cau Hoa (Vietnamese Literature in the Age of Globalization). Van Moi, Altona, Vic..

Nguyen, Tuan Ngoc (2008) Socialist Realism in Vietnamese Literature: an analysis of the relationship between literature and politics. (VDM) Verlag Dr. Müller, Saarbrücken, Germany.

Nguyen, Tuan Ngoc (2007) May van de phe binh va ly thuyet van hoc (Several Theoretical and Critical Issues in (Vietnamese) Literature). Van Moi Publisher in association with Lien Ve Online Centre, Altona, Vic..

Nguyen, Tuan Ngoc (2004) Śông v́ơi ch̃ư : tỉêu lûạn và tùy bút. Van Moi, Gardena, Calif..

Book Section

Nguyen, Tuan Ngoc (2013) Giói thiêu: "Tôi (lê văn) tè - vì thê tôi hièn hũu". In: Tho̕ʾ Lê Văn Tài. Nguyen, Tuan Ngoc, ed. Văn Ḿơi, Gardena, CA, USA, pp. 19-59.

Thesis

Nguyen, Tuan Ngoc (2004) Socialist Realism in Vietnamese Literature: An Analysis of the Relationship Between Literature and Politics. PhD thesis, Victoria University.