Yu, Aibing

< Back to all Authors
Group by: Item type | Date
Jump to:
1 April 2023
Number of items: 1.

1 April 2023

Ma, Ruiping, Wang, Yusheng ORCID: 0009-0000-5139-4634, Tian, Lin ORCID: 0000-0002-7779-1926, Dong, Jingliang ORCID: 0000-0002-2812-6188, Hu, Zhenzhen, Lou, Miao, Gong, Minjie, Zhang, Luyao, Wang, Botao, Yang, Feilun, Yu, Aibing, Zheng, Guoxi, Tong, Zhengbo and Zhang, Ya (2023) Quantification of Artemisia pollen deposition in the paranasal sinuses following functional endoscopic sinus surgery. Powder Technology, 419. ISSN 0032-5910