Zhang, Jingbin

< Back to all Authors
Group by: Item type | Date
Jump to:
Article
Number of items: 1.

Article

Hu, Zhenzhen, Dong, Jingliang ORCID: 0000-0002-2812-6188, Lou, Miao, Zhang, Jingbin, Ma, Ruiping, Wang, Yusheng ORCID: 0009-0000-5139-4634, Gong, Minjie, Wang, Botao, Tong, Zhenbo ORCID: 0000-0001-5290-443X, Ren, Hongxian, Zheng, Guoxi and Zhang, Ya (2023) Effect of different degrees of adenoid hypertrophy on pediatric upper airway aerodynamics: a computational fluid dynamics study. Biomechanics and Modeling in Mechanobiology. ISSN 1617-7959