Xu, Houen

< Back to all Authors
Number of items: 2.
Group by: Item type | Date
Jump to:
Book | Book Section

Book

Xu, Houen, Chen, Jidi, Xu, Hong, Chiang, Huai, Nie, Yuxiu, Xue, Bin, Li, Xiuqin, Hao, Weidong, Liu, Husheng, Zhou, Li and Chen, Dong, eds. (2004) The Progress of Resource, Environment and Health in China. Scope China, 3 . Peking University Medical Press, Beijing, pp. 1-170.

Book Section

Xu, Hong and Chen, J (2004) Hawthorn Fruit and Health. In: The Progress of Resource, Environment and Health in China: Scope China III of the International Council of Scientific Unions: ICSU. Xu, Houen, ed. Scope China (3). Peking University Medical Press, Beijing, pp. 135-148.